Om

Next2Five arbeider for at enkeltpersoner skal styrke sin evne og kraft til selvinnsikt, selvrealisering og engasjement under utdannelse eller i arbeidslivet. Vi utvikler produkter og tjenester som kan bidra til bærekraftige valg av utdannelsesløp, skifte av yrke eller bransje i et 2-5 års eller ti års perspektiv.

Med våre produkter og tjenester vil vi i Next2Five bidra til å løse sentrale samfunnsøkonomiske utfordringer som arbeidsledighet og drop-outs i de markeder hvor vi opererer. Next2Five er et aksjeselskap med kontor i Oslo, men med hele Norge, Norden og resten av verden som marked.

VÅR HISTORIE

Next2Five AS ble stiftet i februar 2016 av Anneli Skudal, Axel Olesen og Pål Stensaas med et mål om å utvikle og kommersialisere ideen om et IT-verktøy som bidrar til at enkeltpersoner og næringslivet kan ta mer kvalifiserte valg og beslutninger for fremtiden.

les mer

Tanken om en fremtidsrader fremkom i et samarbeid mellom fremtidsforsker Axel Olesen i København (tidligere leder av Copenhagen Institute of Futures Studies – CIFS) og Anneli Skudal fra Asker.
Etter hvert ble tanken til en mer konkret ide og til et spennende konsept som nå utvikles i samarbeid med kreative fremtids-, skole-, IT-miljøer og aktuelle målgrupper.

Høsten 2016 mottok vi med stor sorg meldingen om med-gründer Axel Olesen’s dødsfall. I etterkant av dette har vi knyttet tette bånd til stiftelsene Copenhagen Institute of Futures Studies (CIFS) og IMTEC samt Høyskolen Kristiania.

IT-teknologen Prashant Kanungo ble den fjerde partneren i Next2Five AS. Senere er scenarioutvikler og utdanningsviter Jon Frang Mostad og supermann på sosiale medier, vår CrowdMaster, Daniel Juszczynski innlemmet i vårt kreative team.

Utviklingsprosjektet har en ramme på 12 millioner kroner fra SkatteFUNN, og har mottatt første fase-tilskudd fra Innovasjon Norge. 24. oktober 2016 ble det gjennomført en emisjon som styrket vår aksjekapital og ga oss et engasjert, kunnskapsrikt og ansvarlig styre.

SAMFUNNSOPPDRAGET

Vi har et sterkt ønske om å bidra til at næringslivet får dekket sitt kompetansebehov til enhver tid, og at det er sammenheng mellom utdannelse og samfunnets behov for kompetanse fremover. Vi innretter våre tjenester og produkter slik at de kan motivere ungdom til å stå hele utdanningsløpet ut – at drop-outs i videregående skoler reduseres fordi det blir færre feil valg av retning.

les mer

Arbeidsledige og de som er i arbeid men som ønsker å re-orientere seg, skal bli motiverte og styrket i troen på at noen har behov for deres kompetanse i årene som kommer.

VÅRT VERDIGRUNNLAG

aktuell * begeistring * ordentlig

Vi er innovative i vår utvikling av løsninger for aktuelle samfunnsutfordringer.

Våre brukervennlige løsninger skaper alltid oppslutning og begeistring.

Vi skal oppnå tillitt ved at vi alltid er ansvarsfulle, til å stole på og ryddige.

ORGANISASJONEN

Organisasjonen består av et team på fem kompetente medarbeider og et styre med  personer som bidrar med lang erfaring fra næringsliv, finans, juss, IT og politikk. Styret møtes en gang i måneden. Vi har knyttet til oss en rekke samarbeidspartnere med kunnskap som er viktig for at vi skal nå våre mål.

les mer

Styret

Jan Kristen Wilborn, styreleder
Leif Frode Onarheim
Hans Nordstaa
Ragnhild Borchgrevink
Pål Stensaas
Anneli Skudal

Team

Anneli Skudal; daglig leder med særlig fokus på utvikling og finans
Jon Frang Mostad; fremtid, scenario og faglig leder
Prashant Kanungo; leder IT-teknologi og –arkitektur
Daniel Juszczynski; CrowdMaster og sosiale medier
Pål Stensaas; leder kommunikasjon og marked

Samarbeidspartnere

Copenhagen Institute of Futures Studies; fremtidsforskning og scenarioutvikling
IMTEC; utdanning og fremtidens kompetansebehov
Høyskolen Kristiania; funksjonalitet og vitenskapelig metode
FITS Consulting: IT ressurser og programmering

TEAMET

Anneli Skudal

Daglig leder

Jeg har verdens mest spennende jobb som daglig leder og ansvarlig for forretningsutvikling, strategisk relasjonsbygging og finans. Til å møte de mange utfordringene har jeg med meg på laget et meget kompetent team og styre. Min bakgrunn har jeg som siviløkonom fra Sveits og jeg har bodd, studert og jobbet i utlandet i over 20 år. Når Next2Five skal ut i den store verden er det godt å ha med seg erfaring fra internasjonale selskaper innen fagområdene markedsføring, kommunikasjon og strategi. I ti år var jeg også daglig leder av Markhi AS.

Jon Frang Mostad

Faglig leder

Jeg elsker rett og slett å arbeide med fremtidsscenarier, personlig utvikling og karriereplanlegging. I Next2Five har jeg ansvaret for metode, prinsipp og innhold samt fremtidsforskning. Her kan jeg bruke erfaringen min fra både privat og offentlig sektor. I mange år har jeg drevet med personlig utvikling og karriereplanlegging og har et nært samarbeid med CIFS og Dev Sanskrify University i India.

Prashant Kanungo

Leder teknologi

Jeg var aldri i tvil om at dette unike prosjektet ville jeg vær med på, da jeg fikk tilbudet om å være leder for IT strategi og ansvarlig for valg av riktige tekniske løsninger. Det kommer godt med at jeg som prosjektleder har jobbet med 200+ store og små prosjekter i mer enn 15 år i Skandinavia, Europa, Afrika, Asia og USA. Min formelle bakgrunn er siviløkonom (MBA) fra University of Liverpool og bachelorgrad i elektronikk og telekommunikasjon (B.Tech Honors) fra India.

Daniel Ocean Juszczynski

CrowdMaster

Jeg har i mange år vært aktiv i sosiale medier. Denne kunnskapen får jeg fullt ut bruk for som CrowdMaster i Next2Five. Det er virkelig artig å arbeide med et team som har samlet så mye forskjellige erfaring, og samtidig se at jeg har masse å bidra med for å bygge vårt unike crowd-miljø. Jeg har også gjennomført media og kommunikasjon på videregående skole.

Pål Stensaas

Leder kommunikasjon

Jeg trives med alle muligheter og utfordringer som ligger i det å være leder for kommunikasjon og marked. Skal vi lykkes i å nå målene vi har satt oss, er det avgjørende at vi når ut med relevant informasjon til alle interessenter, eksterne så vel som interne. Jeg har lang fartstid i medieindustrien og kommunikasjonsbransjen, som journalist, redaktør og kommunikasjonsansvarlig.

Vår tjeneste

Vi utvikler en personlig, livslang, realtime, online karriereplanlegger hvor den enkeltes personlige egenskaper og faglige kompetanse blir matchet opp mot fremtidens kompetansebehov i arbeidslivet.


EFFEKTEN

Vårt prosjekt skal bidra til å forsterke dialogen mellom enkeltmennesket og arbeidsmarkedet. Vi utvikler et IT-verktøy som kan benyttes ved de vanskelige valgene man står ovenfor ved valg av utdannelse og fremtidig arbeid. Fremtidsbildet endrer seg, du endrer deg – hver gang du står ovenfor et valg om arbeid eller utdannelse, kan du logge deg inn i IT-verktøyet på nytt og få et oppdatert og personlig kart, kompass og veikart.

les mer

Det er tøft å bli arbeidsledig og oppdage at arbeidsgiveren ikke lenger har bruk for kompetansen vår – hva skal vi finne på videre? Hvor er det behov for meg? Det er også mye spenning knyttet til det å ta de første skrittene ut i arbeidsmarkedet. Men, har du tatt et godt valg? I løpet av livet må vi ta mange valg, vanskelige valg, som kan være avgjørende for livskvalitet og økonomi. Da kan det være godt å få litt ekstra hjelp, en tjeneste som viser deg noen mulige veivalg.

 

Samfunnet har en utfordring med at mange velger en annen utdannelse og et annet yrke enn det næringslivet har behov for i fremtiden. Ungdomsledighet preger mange land og bidrar til ustabilitet. Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft er i stadig endring. Vi opplever økt mobilitet i arbeidslivet. Stadig flere skifter jobb opp til flere ganger i løpet av sitt yrkesaktive liv.

 

Vårt produkt skal bidra til mer motiverte og kvalifiserte valg som treffer næringslivets behov for kompetanse i et fremtidsperspektiv.


INNOVASJONEN

Det unike med IT-verktøyet vårt er at vi har etablert en ny metode for å avdekke fremtidig etterspørsel etter kompetanse i yrker og bransjer to til fem år frem i tid, basert på the wisdom of crowds – kollektiv intelligens. The wisdom of crowds-metodikken er basert på at fremtidsforventningene best avdekkes i et sammensatt panel, en stor gruppe mennesker med forskjellig erfaringsgrunnlag og bakgrunn.

les mer

Ekspertene kan ikke konkurrere med den dypere innsikt man får ved å kombinere bruddstykker av viten fra en rekke uavhengige personer. I 1909 oppdaget man fenomenet som man i dag kaller the wisdom of crowds. Sir Francis Galton, en britisk antropolog, forsker, oppfinner, statistiker, psykolog og forsker i den menneskelig bevissthet, var på et marked. Han gjennomførte et eksperiment som gikk ut på at man skulle finne ut av hvor mye en ku veide ved å spørre alle som var på markedet. Han var overrasket over at crowden/folkemengden på markedet gjettet vekten på en ku når gjennomsnittet av deres svar ble utregnet; med kun 0,08 prosent feilmargin! Det vil si at gjennomsnittssvaret var nærmere sannheten enn separate anslag gjort av de individuelle medlemmene av crowden, inkludert ekspertene.


PRODUKTET

Vi utvikler et brukervennlig, intuitivt verktøy som bidrar til å gjøre vanskelige utdannelses- og karrierevalg enklere i et fremtidsperspektiv. Verktøyet skal være enkelt å benytte og bygger på teknologi som er tilgjengelig i dag. Verktøyet vil være online og kontinuerlig oppdatert; en livslang karriereveileder. Den enkelte legger selv inn i verktøyet sine personlige egenskaper og faglige kompetanse.

les mer

Den enkeltes egenskaper og kompetanse vil nødvendigvis endre seg over tid og hver enkelt kan når som helst endre disse i verktøyet ved å logge seg inn og justere. Etterspørselen av kompetanse i yrker og bransjer oppdateres kontinuerlig i verktøyet av statistiske prognoser, kollektive intelligensen (the wisdom of crowds) og fremtidsforskerne. Produktet vårt blir således et personlig veikart, slik at man kan navigere tryggere inn i fremtiden. Med seg på veien får den enkelte både kart og kompass!

Aktuelt

Blogg

Litt flaks også – yrkesvalget

Aldri har jeg angret på mitt yrkesvalg. Men det kunne kjapt blitt helt annerledes. Jeg var så vidt i gang med studiene i matematikk da jeg nærmest ved en tilfeldighet ble grepet av håndverksfaget journalistikk. Det var i 1972. Da var det gjort.

Read More

Feriehodet i snuoperasjon

Den siste uken på jobb i juni gikk tankene gradvis mot ferietid og avkobling etter et hektisk halvår. Nå i siste uke av ferien i juli merker jeg at mens jeg klør på alle myggestikkene, blir hodet mitt stadig mer fylt av de utfordringene som kommer; fulle uker med mye spennende aktivitet – ikke minst i Next2Five-prosjektet.

Read More

Kunne crowden varslet Brexit?

Fremtiden er blitt mer usikker enn vi liker. Storbritannias kommende utmeldelse av EU-fellesskapet gir en utrygghetsfølelse, spesielt fordi det kan inspirere andre mot-grupper i land som Frankrike og Tyskland til å øke presset om tilsvarende folkeavstemninger.

Read More

Nyhetsbrev

Kontakt Oss

  •  SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
  • Postboks 505, 1373 Asker
  •  +47 913 38 116
  •  info@next2five.com